Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

2. fáze – projednání a úpravy struktury ÚPK/PK a podnětů na nové PK do výsledného návrhu

1. Projednat návrhy z kroku 1 v pracovní skupině složené z vybraných členů oborové skupiny a nominovaných zástupců sektorové rady (sektorových rad).

 

2. Znovu posoudit, zda v seznamech PK (existujících vytvářených i navrhovaných) přiřazených k jednotlivým ÚPK nechybí některé činnosti, které by v příslušné profesní oblasti ještě měly být a provést případné úpravy.

 

3. Posoudit, pokrývají-li PK a jejich sestavy i živnosti vyskytující se v daném sektoru a vznést případné podněty na nové PK nebo na revize obsahu existujících PK.

 

4. Pro všechny podněty na nové PK zpracovat rodné listy.

 

5. Předat sektorové radě návrh všech podnětů na nové PK, na případné revize PK a na případné další úpravy ve struktuře PK (např. sloučení dvou PK do jedné), včetně zpracovaných rodných listů. Současně předat SR celou navrženou mapu k posouzení.

 

6. Na základě posouzení SR provést případné úpravy.

 

7. Konečným výstupem je tabulka  obsahující návrh všech ÚPK a PK v daném sektoru s vyznačením vzájemných vztahů.