Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

  • Pro ÚPK existuje „shluk“ jednotek práce, resp. profesních kvalifikací, které jsou si příbuzné z hlediska odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Společně tvoří „profesní pole“ zahrnující možnosti uplatnění pro držitele ÚPK.   
  • ÚPK obsahuje ucelené odborné jádro (ucelené know how, ucelené teoretické zázemí).
  • ÚPK odpovídá definici podle zákona č. 179/2006 Sb., tedy je způsobilostí vykonávat aspoň jedno povolání z NSP.
  • Kompetence v KS ÚPK jsou jako celek vzdělatelné v jednom oboru (v jednom ŠVP) počátečního vzdělávání.

Výstupy

  • Celkový rozbor skupiny oborů "Rozbor  velká tabulka" 
  • Přehled navržených ÚPK – "Přehled ÚPK-PK – malá tabulka" 
  • Kvalifikační standardy ÚPK