Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

Tvorba úplné profesní kvalifikace

 
Guide
Pomůže vám metodický film, který se zabývá zásadami a postupem vytváření úplných profesních kvalifikací, sestav profesních kvalifikací, které k nim vedou a jejich kvalifikačními standardy.
Uvědomte si tyto zásady a přemýšlejte o vhodných sestavách pro ÚPK ve sféře vaší působnosti.

 

 

 
Guide
Ve filmu vám byly představeny zásady, podle kterých se mají shlukovat profesní kvalifikace do úplných profesních kvalifikací. Také vám byly popsány jednotlivé kroky, kterými přitom budete postupovat.