Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

Úvod, cíl, základní znalosti

Ukončili jsme všechny kroky týkající se samotných profesních kvalifikací. Máme k nim vytvořené kvalifikační i hodnoticí standardy, v posledním kroku jsme řešili požadavky na autorizované osoby, tedy na osoby, které realizují zkoušky z profesních kvalifikací. Tím současně ukončili svou práci tvůrci standardů.

NSK však je víc než jen prostý registr profesních kvalifikací, je to soustava, která také obsahuje sestavy těchto profesních kvalifikací sdružené do tzv. úplných profesních kvalifikací.

Význam těchto úplných profesních kvalifikací (ÚPK) je zejména ve vztahu k oborům počátečního vzdělávání, které by měly připravovat žáky právě pro tyto úplné profesní kvalifikace, čili obsah oborů počátečního vzdělávání by z ÚPK měl vycházet. A také ve vztahu k řemeslným živnostem, kde jsou sestavy profesních kvalifikací skládající příslušné ÚPK předpokladem k získání živnostenského oprávnění.  

Zatímco profesní kvalifikace a jejich standardy tvořili tvůrci standardů a vy jako garanti jste je metodicky vedli a pomáhali jim, v případě ÚPK jste navrhovateli přímo vy. Své návrhy budete projednávat a upravovat v pracovních skupinách složených ze zástupců vzdělavatelů i zaměstnavatelů.

Základní znalosti

  • Profesní kvalifikace
  • Úplná profesní kvalifikace (ÚPK)
  • Skládání profesních kvalifikací do ÚPK
  • Kvalifikační standard ÚPK

Cíl

Cílem tohoto kroku je pochopit roli úplných profesních kvalifikací a zásady, na nichž by měly být vytvářeny, umět skládat sestavy profesních kvalifikací pro úplné profesní kvalifikace a tvořit jejich kvalifikační standardy.