Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

Zásady

Při koncipování úplné profesní kvalifikace (ÚPK) uplatněte následující zásady:

 

a) Pro ÚPK existuje „shluk“ jednotek práce, resp. profesních kvalifikací, které jsou si příbuzné z hlediska odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Společně tvoří „profesní pole“ zahrnující možnosti uplatnění pro držitele ÚPK.   

 

b) ÚPK obsahuje ucelené odborné jádro (ucelené know how, ucelené teoretické zázemí).

 

c) ÚPK odpovídá definici podle zákona č. 179/2006 Sb., která říká, že ÚPK je způsobilostí vykonávat všechny činnosti v určitém povolání, s tím, že

  • „způsobilostí vykonávat činnosti“ je chápáno, že držitel ÚPK má znalosti, dovednosti a kompetence umožňující tyto činnosti vykonávat buď ihned, nebo v rámci postupného zaučení, doškolování a zdokonalování se praxí, aniž by však musel absolvovat rozsáhlé další vzdělávání (to může samozřejmě absolvovat také, ale mělo už by vést k nové kvalitě výkonu povolání nebo k osvojení nových postupů a technologií, nikoliv k základnímu vykonávání stanovených činností),
  • „všemi činnostmi“ je chápán základní rozsah výkonu povolání opakující se ve většině běžných pracovišť,
  • držitel ÚPK může mít způsobilost vykonávat více činností než je soubor činností příslušného povolání, stejně jako může mít způsobilost vykonávat více povolání (minimálně však jedno).

 

d) Soubor znalostí, dovedností a kompetencí tvořící

  • ucelené odborné jádro ve smyslu bodu b)
  • a způsobilost vykonávat určité povolání ve smyslu bodu c)

je svým rozsahem a náročností vzdělatelný pro jednoho absolventa v oboru počátečního vzdělávání (tedy v rámci jednoho ŠVP).

Pravidlo d) platí jen pro ÚPK, které mají být předobrazem oborů počátečního vzdělávání.