Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

Výzva