Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • K čemu především slouží úplné profesní kvalifikace?
  Aby držitelé určité sestavy profesních kvalifikací mohli složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat stupeň vzdělání.
  Jako východisko pro koncipování obsahu oborů počátečního vzdělávání (RVP a ŠVP).
  Jako jedna z variant kvalifikačních předpokladů pro řemeslné živnosti.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Důležitými vlastnostmi úplné profesní kvalifikace jsou:
  Vyberte všechny správné odpovědi.
  mXckJ0DTRTrUFuAv
  tgRpL7P3pMOXPadu
  ŠpatněTento bod je špatně
  dv1BWrUw0uFjaXIG
  ŠpatněTento bod je špatně
  GkK0sCpmpoUm2HEg
  ŠpatněTento bod je špatně
  JZeT11XB57W7Gt2G
  ŠpatněTento bod je špatně
  giPrLIcnLg4205l3
  ŠpatněTento bod je špatně
  V854I2SAWhhxIYYB
  ŠpatněTento bod je špatně
  qAgNJRXqv6DQyiQm
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Návrh úplné profesní kvalifikace, tj. z jakých se skládá profesních kvalifikací a jaké kompetence obsahuje její kvalifikační standard, vytvoří
  Vyberte správnou odpověď.
  HaYeEg7VjJFFS3Pa
  7jE9lVia2vIBjIyB
  ŠpatněTento bod je špatně
  pIIE436dgkarPdLi
  ŠpatněTento bod je špatně
  SZjhDwnS5qN4n9Yr
  ŠpatněTento bod je špatně