Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Žádost o udělení autorizace prostřednictvím ISKA

Žádost o udělení autorizace můžete vyplnit též prostřednictvím Informačního systému pro kvalifikace a autorizaci (ISKA).

Pokud byste měli zájem této možnosti využít, a to i z toho důvodu, že ISKA přináší dále řadu výhod i pro samotné držitele autorizace, pak je v prvním kroku nutné nainstalovat aplikaci ISKA AOs klient. Odkaz na stažení této aplikace, ve které lze též celou žádost vyplnit, naleznete na stránkách https://iskaweb.msmt.cz/. Více o instalaci aplikace, vyplnění žádosti o autorizaci a dalších možnostech jejího využití se dozvíte ve IV. Kroku „Informační systém pro kvalifikace a autorizaci“.  

 

Pokud chcete, jako nový žadatel či jako již stávající autorizovaná osoba, žádat o udělení nové autorizace, klikněte nejprve na „Seznam žádostí“ a dále na tlačítko „Nová autorizace“, čímž vytvoříte novou žádost o autorizaci.

Následně vyberte autorizující orgán, pod který profesní kvalifikace spadá, a typ žádosti (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, či právnická osoba).

Ve formuláři žádosti pak vyplňte všechny potřebné údaje. Pro možnost přidávání osob či kvalifikací klikněte na tlačítko . Pokud jste některé povinné údaje nevyplnili, aplikace vás při uložení žádosti na tyto údaje upozorní. Bez jejich doplnění není možné žádost uložit a odeslat.

Vzhledem k tomu, že je nutné zaslat příslušnému autorizujícímu orgánu žádost o autorizaci v písemné podobě, tlačítkem „Tisk“ na horní liště vygenerujete PDF soubor, který lze vytisknout a po podepsání žádosti zaslat. Tento PDF soubor se též uloží jako příloha žádosti, na záložce „Přílohy“.

 

Po kontrole vytištěné žádosti a příp. korekci zadaných údajů tlačítkem „Uložit a odeslat“ žádost uložíte a odešlete příslušnému autorizujícímu orgánu v elektronické podobě.

Přímo z aplikace lze odeslat dokumenty k žádostem do datové schránky (DS) příslušného autorizujícího orgánu. Podmínkou je, že AOs musí mít vytvořenou DS a přístupové údaje.

Odeslání do datové schránky spustíte z detailu žádosti, tlačítkem „Odeslat do DS“.

V dialogu „Odeslat dokumenty do datové schránky AOr“ se předvyplní název datové schránky autorizujícího orgánu.

Po odeslání již nelze v žádosti nic editovat. Proto si žádost před odesláním pozorně zkontrolujte.

 

Vytištěnou a podepsanou žádost, včetně nalepených kolků za správní poplatek či dokladu o zaplacení převodem na určený bankovní účet autorizujícího orgánu, zašlete poštou autorizujícímu orgánu.

Pokud autorizující orgán podporuje a akceptuje zasílání žádostí do datové schránky, lze alternativně provést odeslání dokumentů k žádosti do datové schránky autorizujícího orgánu.

Nově vytvořená žádost je ve stavu „Avízo“. Po ověření žádosti v centrálním systému (a po provedení synchronizace žádostí) přejde žádost do stavu „Nová žádost“.

Průběh vyřizování žádosti je indikován stavem žádosti (který se aktualizuje vždy po provedení synchronizace žádostí). Vyřízená žádost je indikována stavem „Vyřízeno“.

 

Případně můžete shlédnout následující metodická videa (screencasty), ve kterých je názorně ukázáno, jak postupovat v aplikaci ISKA při zadávání nové žádosti pro fyzické a právnické osoby.

 

 

 

Podrobnější informace můžete získat též ve 4. kapitole Uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stžení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf.