Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob

 
Guide
Nyní se podívejte na krátké video, které nabízí cenný pohled z druhé strany, tj. jaké požadavky kladou na odbornou způsobilost autorizovaných osob tvůrci standardů profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací.

 
Guide
V tomto videu jste se mohli přesvědčit o důležitosti odborné způsobilosti, kterou má autorizovaná osoba mít. Bylo v něm názorně ukázáno, že neplatí stejné odborné způsobilosti pro všechny profesní kvalifikace, ale pro různé profesní kvalifikace jsou potřebné různé odborné způsobilosti.