Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Prodloužení a odnětí autorizace, ISKA

Prodloužení autorizace

Jak jste se již dozvěděli na začátku této kapitoly, autorizace je udělována na dobu 5 let. Poté je možné ji dále prodloužit, a to na dobu dalších pěti let. V takovém případě musíte autorizujícímu orgánu zaslat žádost o prodloužení autorizace, a to nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti autorizace. Za prodloužení autorizace je třeba též uhradit správní poplatek, který je 500 Kč.

Také žádost o prodloužení autorizace je možné vytvořit, vytisknout či elektronicky odeslat v ISKA Klient AOs.

Odnětí autorizace

Pokud byste z nějakého důvodu již nechtěli vykonávat činnost autorizované osoby, je možné též zažádat o odnětí autorizace. I v tomto případě je nutné autorizujícímu orgánu zaslat žádost o odnětí autorizace. Také tuto žádost je možné vytvořit, vytisknout či elektronicky odeslat v ISKA Klient AOs.

Žádost o odnětí autorizace nepodléhá žádnému správnímu poplatku.

 

Prodloužení a odnětí autorizace v ISKA

V rámci ISKA Klienta AOs budete při zadávání těchto dvou typů žádostí postupovat obdobně jako při zadávání nové žádosti.

Pokud byste chtěli žádat o prodloužení autorizace či zažádat o odnětí autorizace, pak nejprve otevřete seznam žádostí a pak klikněte na tlačítko „Nová žádost“.

Následně můžete vybírat z následujících variant žádostí:

  • Nová autorizace
  • Změna autorizovaných zástupců
  • Prodloužení autorizace
  • Odnětí autorizace

V tomto případě vyberte možnost Prodloužení autorizace či Odnětí autorizace. Ve formuláři vyplňte potřebné údaje. Povinné údaje jsou zvýrazněny a na nevyplněné povinné údaje aplikace upozorní při uložení žádosti. Nově vytvořená žádost je ve stavu „Avízo“. Tlačítkem „Uložit a odeslat“ pak proveďte odeslání žádosti do centrálního systému.

Upozornění: Po odeslání žádosti do centrálního systému již nelze tuto žádost upravovat.

Po ověření žádosti v centrálním systému (a po provedení synchronizace žádostí) přejde žádost do stavu „Nová žádost“.

Tlačítkem „Tisk“ proveďte tisk žádosti. Tlačítko pro tisk žádosti je dostupné pouze pro žádost ve stavu „Avízo“ nebo „Nová žádost“.

Průběh vyřizování žádosti je indikován stavem žádosti (který se aktualizuje vždy po provedení synchronizace žádostí). Vyřízená žádost je indikována stavem „Vyřízeno“.

 

Celý postup vyplňování těchto typů žádostí o autorizace je názorně shrnut též v následujících metodických videích.