Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Shrnutí, výstup, odkazy na autorizující orgány, výzva

V rámci této kapitoly jste se dozvěděli, kdo může žádat o udělení autorizace, jakým způsobem podat žádost o udělení autorizace, co vše je třeba k této žádosti přiložit, aby byla žádost kladně vyřízena.

Výstup po tomto kroku

Organizace má doklad o přidělení autorizace.

Odkazy na autorizující orgány

Informace podstatné pro žádost o udělení autorizace naleznete zde: https://iskaweb.msmt.cz/

 

Pro žádost o autorizaci i pro výkon autorizované osoby jsou pak stěžejní především hodnoticí standardy příslušných profesních kvalifikací, které jsou k nalezení na: http://www.narodnikvalifikace.czhttp://www.narodnikvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-autorizovane-osoby