Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Obecné informace o autorizaci

Kdo se může stát autorizovanou osobou

Autorizovanou osobou pro určitou profesní kvalifikaci se může stát každá fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která splní požadavky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. a příslušným hodnoticím standardem profesní kvalifikace.

Obecné informace o procesu udělování autorizací

Autorizace se uděluje vždy na dobu 5 let.

Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace.

Pokud žadatel splní všechny podmínky pro udělení autorizace, má na udělení autorizace právní nárok.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Tento poplatek je 1500,- Kč za jednu profesní kvalifikaci. Při žádosti o udělení autorizací pro více profesních kvalifikací v rámci jedné žádosti se pak správní poplatek násobí počtem žádaných PK. Přitom nezáleží na tom, kolik autorizovaných zástupců je v žádosti uvedeno, výše úhrady se odvíjí pouze od počtu PK v žádosti.

Žadatel si nejprve vybere, pro kterou profesní kvalifikaci či profesní kvalifikace chce získat autorizaci. Seznam všech profesních kvalifikací včetně dalších důležitých informací týkajících se profesních kvalifikací lze nalézt na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

O žádosti o udělení autorizace rozhoduje příslušný autorizující orgán, do jehož gesce patří profesní kvalifikace, pro kterou žadatel chce získat autorizaci. U každé PK je vždy v jejím záhlaví uvedeno, pod který autorizující orgán spadá.

Žádost je doporučeno podávat na již existujícím formuláři.

 

Existují 4 druhy žádostí:

  • pro fyzické osoby
  • pro podnikající fyzické osoby
  • pro právnické osoby
  • pro školy

 

Autorizující orgán o udělení autorizace rozhodne do 30 dnů.

Další důležité informace týkající se procesu autorizací lze též nalézt na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na stránkách jednotlivých autorizujících orgánů.